Planera, komma ihåg och organisera med kognitivt stöd

  • Planeras till hösten 2021

Föreläsning för dig som är vuxen med egen autismdiagnos utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning samt för dina närstående.

Föreläsning i stor grupp. Riktar sig till dig med egen diagnos samt till dina närstående. Du som anmäler dig behöver vara över 18 år och ha mobilt BankID

Personal på Kurs-och kunskapscenter berättar under föreläsningen om hur kognitivt stöd kan hjälpa och avlasta hjärnan och vilken praktisk nytta man kan ha av det i vardagen.

Exempel på ämnen som tas upp:

· Vad är kognitivt stöd?

· Inom vilka områden kan man ha nytta av kognitivt stöd?

· Hur får man tillgång till kognitivt stöd?

· Tips och idéer på vanliga hjälpmedel för tex att planera, hantera tid, komma ihåg och skapa rutiner

· Användbara appar inom området.

Habilitering-, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter