TAKK-kurs

  • Habiliteringscenter Mörby barn, Svärdvägen 11 plan 5.

Om tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Kursen vänder sig i första hand till dig som är förälder eller nära anhörig till ett barn med funktionsnedsättning.

I mån av plats kan även personal i skola/förskola och assistenter anmäla sig till kursen.

Kursen består av fem tillfällen. Kursen var planerad att starta 9 november 2020. På grund av lokala råd för att minska smittspridning av covid-19 är starten dock framskjuten. De som sedan tidigare är anmälda, får individuell information.

Kursen är gratis för anhöriga, för personal kostar den 2 000 kr/person. Kursmaterial ingår.

Du kan anmäla intresse att delta via e-post till: hcmorbybarn.slso@sll.se

Du får därefter information när vi vet att vi kan starta kursen.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Mörby barn , Grav språkstörning