TAKK för vuxna

  • 2021-11-08

  • 9.30 - 11.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till vuxna som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Du lär dig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Vi går igenom bakgrunden till TAKK och hur du använder tecken till tal. Vi tar upp responsiv kommunikationsstil – att vänta in personen och svara på personens initiativ.  Mellan kurstillfällena tränar du på att använda tecknen i vardagen. Du får också tips på var du själv kan hitta information om tecken, till exempel i olika appar.

Teman i kursen:

  • Min familj och personer, verb, småord
  • På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
  • Måltid, siffror, mängd, storlek
  • Boende, arbete, aktivitet, sysselsättning
  • Känslor – egenskaper, frågeord, prepositioner, tid

Om du är närstående till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning behöver du ha ett samtycke från personen själv, vårdnadshavare eller god man. Max fem yrkesverksamma deltagare per person i behov av TAKK.

Datum: fem måndagar, 8, 15, 22, 29 november och 6 december 

Tid
: 09.30–11.30 

Sista anmälningsdag: 1 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

 

 

Habilitering, Behovsområden, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Funktionsnedsättning, Autism, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning