TAKK för vuxna

  • 2020-11-09

  • 14 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att kursen är inställd.)

Kursen är för närstående och nätverk till vuxna som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Vid sex kurstillfällen lär du dig dig cirka 300 tecken.

Teori varvas med praktiska övningar. Vi går igenom bakgrunden till TAKK och hur du använder tecken till tal. Vi tar upp responsiv kommunikationsstil – att vänta in personen och svara på personens initiativ. Mellan kurstillfällena tränar du på att använda tecknen i vardagen. Du får också tips på var du själv kan hitta information om tecken, till exempel i olika appar.

Sex kurstillfällen:

måndag, 9 november, kl. 14:00-16:00
måndag, 16 november, kl. 14:00-16:00
måndag, 23 november, kl. 14:00-16:00
måndag, 30 november, kl. 14:00-16:00
måndag, 7 december, kl. 14:00-16:00
måndag, 14 december, kl. 14:00-16:00

Teman i kursen:

  • Min familj och personer, verb, småord
  • På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
  • Måltid, siffror, mängd, storlek
  • Boende, arbete, aktivitet, sysselsättning
  • Känslor – egenskaper, frågeord, prepositioner, tid
  • Vid ett kurstillfälle besöker vi Habiliteringens resurscenters visningsmiljö och bibliotek.

Om du är närstående till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man.

Antal deltagare: 20

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 1 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Språk och kommunikation, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning