Syskongrupp för barn som är 6-9 år

  • 2021-09-30

  • 16 - 17

  • Svärdvägen 11 D, HC Mörby

För syskon till barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I en syskongrupp träffas fem till tio barn fem gånger. I gruppen varvas lek, aktiviteter och samtal. Syskongruppen inleds och avslutas med föräldraträff.

Syftet med syskongrupper är att barn som har en bror/syster med funktionsnedsättning får träffa andra syskon i liknande situation. I syskongruppen får man möjlighet att prata om sin situation. Syskonen kommer också få tillfällen att ställa frågor och lära sig mer om intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. 

Vi träffas vid fem tillfällen med olika tema för varje gång. Teman för träffarna utgår från idéhäftet Syskonkompetens som tagits fram av Ågrenska:

  • Likheter och olikheter
  • Rättvisa och orättvisa
  • Mod och rädslor
  • Känslor i kroppen
  • Guldkorn i vardagen

Varje träff är uppbyggda på samma sätt med samling, genomgång av dagens tema, lek, filmtittande och samtalsövningar. Vi äter mellanmål vi vid varje tillfälle. Träffen avslutas med att barnen får en beskrivning med vad vi gjort och tips på vad familjen kan prata vidare om hemma.

Inför och efter de fem syskonträffarna har vi föräldraträff. Vid föräldraträffarna hålls en kort genomgång av forsknings- och kunskapsläget kring hur syskonrelationen kan påverka på kort och lång sikt. Kursledarna sammanfattar vad vi har fokuserat på under de olika syskonträffarna. Därefter har du som förälder möjlighet att dela erfarenheter och med stöd av kursledarna resonera om hur man på bästa sätt hanterar den särskilda syskonsituationen.

För mer information
agrenska.se/syskonkompetens

Datum och tid
Första föräldraträffen: Torsdag 30 september, 16.00-17.00

Syskonträffar:
Torsdag 7 oktober, 15.00-16.30
Torsdag 14 oktober, 15.00-16.30
Torsdag 21 otober, 15.00-16.30
Torsdag 28 oktober, 15.00-16.30
Torsdag 11 november, 15.00-16.30

Andra föräldraträffen: Torsdag 2 december, 16.00-17.00

Sista anmälningsdag
2 september

Plats
Habiliteringscenter Mörby barn
Svärdvägen 11 D, plan 5, Mörby

För frågor
08-123 358 00
hcmorbybarn.slso@sll.se

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID eller Freja-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Mörby barn