Syskon

  • 2020-11-17

  • 9 - 11

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att föreläsningen är inställd.)

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum.

Ett tillfälle för vårdnadshavare att dela med sig av erfarenheter kring syskon till barn med autism. Gruppdiskussioner varvas med korta föreläsningsavsnitt om t ex hur man kan prata om autism med syskon.

Fokus under denna träff ligger på syskonet och inte på barnet med autismdiagnos. Endast vårdnadshavare där det i familjen finns syskon till ett barn med autism.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Plats: Lokal Utsikten, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn