Struktur och hjälpmedel i vardagen för barn med adhd/add 5-12 år

  • 2020-11-19

  • 16.30 - 20

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att kursen är inställd.)

För närstående till barn med adhd/add 5-12 år.

Barn med adhd/add har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet. Föreläsningen pågår i två timmar. Därefter besöker vi visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd.

Under besöket kommer även bildshopen vara öppen. Där går det att köpa färdigt bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, årsschema och olika bildark.

Antal deltagare: 19

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, En fungerande vardag, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens resurscenter