Stereotypa beteenden - upprepade rörelser och ljud

  • 2020-10-30

  • 9 - 11

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Passar dig vars barn ofta repeterar samma beteenden (rörelser eller ljud) om och om igen.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Plats: Lokal Utsikten, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Autismcenter små barn

Anmälan

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Socialt samspel och relationer, Skola, arbete, fritid, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, Att ta kontakt, Att upprätthålla relationer, Familj och vänner, Vänner och kollegor, Lek och fritid