Sömn- och sömnsvårigheter

  • 2020-12-09

  • 9 - 11

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med autism.

Information om typisk sömn och sömnstörningar samt få användbara strategier för att underlätta barnets insomning på kvällen eller hantera uppvaknanden under natten.

Passar dig vars barn det tar lång tid att somna på kvällen och/eller barnet vaknar och stiger upp flera gånger under natten.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den förskolepedagog som är ansvarig för barnet kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn