SoL och LSS

  • 2021-06-03

  • 14 - 16

  • Digital föreläsning

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En föreläsning om socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kommunernas hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ges enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att ge uppdaterad information om gällande regelverk som en förberedelse inför kontakten med kommunen.

Föreläsningen ges digitalt och tar upp följande frågor: Vad skiljer lagarna åt? Hur ansöker man om insatser? Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats?

Föreläsare är socionom Helena Bjerkelius. 

För att kunna delta i videomötet behöver du logga in med Bank-ID, mobilt Bank-ID eller Freja eID. Du kan delta via mobil, surfplatta eller dator. När du antagits till kursen får du via mejl en kallelse med mer information om hur videomötet går till och en QR-kod och webblänk till videomötet.

Datum: Torsdag 3 juni

Tid: 14.00–16.00

Sista anmälningsdag: 27 maj

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se  

Kursinbjudan

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning, Webbkurs