SoL och LSS

  • 2020-10-05

  • 18 - 20

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Kommunernas hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ges enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föreläsningen tar upp följande frågor: Vad skiljer lagarna åt? Hur ansöker man om insatser? Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats? Syftet med föreläsningen är att ge uppdaterad information om gällande regelverk så att du är bättre förberedd inför kontakten med din kommun.

Sista anmälningsdag: 28 september

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Samhällets stöd, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringens resurscenter