Sociala färdigheter på avancerad nivå

  • 2020-10-27

  • 9 - 16

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Om strategier för att lära barnet sociala färdigheter. Vi inleder med kartläggning av de sociala färdigheter barnet redan har. Exempel på sociala färdigheter som kommer att tas upp:

  • Hur man kan vara en bra vinnare/förlorare
  • Säga hej/hej då
  • Säga stopp
  • Ta initiativ till lek

Nödvändiga förkunskaper: Barnet kan utan vuxenstöd leka flera lekar tillsammans med andra barn. I leken klarar barnet att turas om och dela med sig av leksaker. Barnet förstår och uttrycker sig med meningar. Barnet har ibland svårt att förstå och hantera sociala situationer. Missförstånd kan uppstå i kontakt och lek med andra barn.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

27 oktober kl. 9.00-12.00
10 november kl. 9.00-12.00
24 november kl. 13.00-16.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Skola, arbete, fritid, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn