Små barn med sällsynta diagnoser

  • 2020-11-30

  • 9.30 - 15.30

  • Karolinska universitetssjukhuset Solna

Anmälan är stängd. Temadag för dig som är förälder till ett barn 0-2 år som har fått en sällsynt diagnos eller som utreds med misstanke om en sådan.

När ett barn får en sällsynt diagnos väcks ofta frågor hos föräldrar kring orsaken till diagnosen och hur framtiden kommer att se ut. Den här dagen ger möjlighet att träffa andra föräldrar i en liknande situation, få ställa frågor och samtala.

Barnläkare och genetiker Hillevi Lindelöf, Karolinska universitetssjukhuset Solna, föreläser om sällsynta diagnoser och en förälder, till ett lite äldre barn med sällsynt diagnos, berättar om sina erfarenheter och upplevelser. Medverkar gör även medarbetare på Tittut spädbarnsverksamhet och sjuksköterska Katja Ekholm.

Frågor: Kontakta Katja Ekholm på 08-517 761 48 eller Tittut spådbarnsverksahet på 08-123 35075.

Kostnad: 100:-/vuxen inklusive lunch och fika. Betalas efter bekräftelse via mejl till bankgiro 5007-6322 (Karolinska sjukhuset) ange kostnadsställe 25601.

Anmälan
Anmälan till Temadag på karolinska.se

För att kunna hålla avstånd till varandra har vi begränsat antal platser.

Temadagen arrangeras tillsammans av Habilitering & Hälsa och Centrum för sällsynta diganoser vid Karolinska sjukhuset.

Habilitering