Scope - en webbkurs om autism

En webbkurs för dig som har autism och är 16-25 år.

Vill du lära dig mer om din diagnos och samtidigt göra en viktig insats för forskningen? 

Scope är en kurs om autism för dig som har autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Om du är 16–25 år kan du anmäla intresse. Vi tar emot deltagare från hela landet.

Kursens innehåll

Kursen tar upp följande teman:

  • socialt samspel
  • beteenden och intressen
  • ta andras perspektiv
  • sammanhang och detaljer
  • begåvning och minne
  • sinnesintryck
  • motorik.

Varje avsnitt innehåller en faktadel, fyra bildspel med personliga
berättelser, och en del om hur personer utan autism fungerar. Avsnittet
avslutas med ett formulär för självreflektion.

Du gör kursen vid din dator, surfplatta eller smartphone. Kursen tar nio veckor att genomföra och du lägger ner cirka en timme i veckan på varje avsnitt. Du kan göra kursen närsomhelst på dygnet. Du får en egen handledare som du har kontakt med varje vecka.

Kursen utvärderas i ett forskningsprojekt i samarbete med KIND, Karolinska institutet.

Anmäl intresse

Du kan anmäla intresse att delta i Scope genom 1177.se eller appen Alltid öppet.

Intresseanmälan 1177.se

Intresseanmälan appen Alltid Öppet

Om att delta i forskningsprojektet

Vetenskapliga studier ställer särskilda krav på att allt ska gå till på ett korrekt sätt. Här berättar vi mer i detalj hur det går till att delta i vårt forskningsprojekt.

Formulär och videomöte

Du blir först inbokad på ett videomöte med en av våra psykologer. Innan mötet laddar du ner appen Alltid öppet. Du fyller även i tre formulär på kursplattformen som handlar om hur du mår och vad du tycker om att ha ASD.

Individuell bedömning

I videomötet får du mer information om studien och även en individuell bedömning av om kursen passar för dig. Du får svara på frågor om din livssituation och din diagnos. Först därefter får du besked om du kan erbjudas en plats i studien.

Göra kursen nu eller senare

Om du får en plats i studien så kommer du att lottas till ett av tre spår: kurs direkt, väntelista eller självstudier. Om du hamnar i självstudier så får du en länk varje vecka som du får läsa under tiden du väntar.

De som står på väntelista eller gör självstudier får också gå Scope, men vid ett senare tillfälle. Vanligen nästa termin. Oavsett vilket spår du hamnar i kommer du alltså att få gå kursen.

Frågeformulär

Oavsett vilket spår du lottas till kommer du att få fylla i skattningsformulär vid tre tillfällen under projektperioden.

2-3 månader efter avslutad kurs kommer du få fylla i formulären en sista gång. Formulären är väldigt viktiga för vårt forskningsprojekt.

Avbryta kursen i förtid

Du kan när som helst och av vilken anledning som helst avbryta ditt deltagande.

Mer om Scope

Här kan du ta del av ett demo-kapitel om Scope och spara ned en informationsfolder. 

Demokapitel för Scope.pdf

Informationsfolder om Scope .pdf

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning