Samtalsfärdigheter

  • 2020-11-12

  • 13 - 16

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att kursen är inställd.)

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursens syfte är att ge kunskap om barnets språk samt strategier för hur vuxna kan lära barnet att använda språket på ett mer kommunikativt sätt.

  • Kartläggning av barnets språkanvändning
  • Svara på frågor och fråga tillbaka
  • Lättare konversation och hålla sig till ämnet
  • Beskriva saker för någon annan
  • Återberätta på ett enkelt sätt

Nödvändiga förkunskaper: Barnet kommunicerar i sitt vardagstal med minst 3-ordsmeningar och kan be om sådant barnet vill ha. Barnet har ett gott ordförråd och använder ord för olika färger och kan ge minst fem exempel inom olika kategorier, som djur, fordon, klädesplagg och leksaker.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

9 oktober kl. 9.00-12.00
23 oktober kl. 9.00-12.00
6 november kl. 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk)