Samspel med vuxna med flerfunktionsnedsättning

  • 2021-11-29

  • 13.30 - 16

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till vuxna med flerfunktionsnedsättning. En kurs om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå och hur miljö och bemötande kan anpassas. Det finns också möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra.

På kursen får du lära dig mer om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå när man har begränsningar i sin förmåga att ta in och tolka olika intryck från sin omgivning. Vi går igenom hur man kan anpassa miljö och bemötande för att underlätta och möjliggöra samspel och delad upplevelse. Teori och praktik varvas och du får möjlighet att dela erfarenheter, tips och idéer med andra.

Vid första kurstillfället går vi igenom orsaker till att svårigheter kan uppstå och hur man kan anpassa omgivningen. Vid andra kurstillfället följer vi upp respektive nätverk var för sig. Tidpunkt meddelas på kursen. Vid tredje tillfället får nätverken möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra. Vi kommer också att presentera vad Habilitering & Hälsa i övrigt har att erbjuda målgruppen.

Om du är närstående till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från god man.

Datum: tre måndagar, 29 november, 20 december 2021 och 10 januari 2022

Tid: 13.30–16.00 

Sista anmälningsdag: 7 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Behovsområden, Socialt samspel och relationer, Funktionsnedsättning, Ålder , Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Mottagning , Flerfunktionsnedsättning, Habiliteringens resurscenter