Samhällets stöd – en föräldrakurs för information och erfarenhetsutbyte

  • 2021-06-02

  • 14 - 16

  • Digital kurs

För föräldrar till barn 5-12 år med funktionsnedsättning. Du får information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning, möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Kursen hålls digitalt.

Kursen består av tre kurstillfällen med olika teman. Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden. Du får bland annat information om stöd i skolan, från kommunen och om samverkan. Du får möjlighet att ställa frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga kurstillfällen.

Kursledare är Helena Bjerkelius, socionom.

För att kunna delta i videomötet behöver du logga in med Bank-ID, mobilt Bank-ID eller Freja eID. Du kan delta via mobil, surfplatta eller dator. När du antagits till kursen får du via mejl en kallelse med mer information om hur videomötet går till och en QR-kod och webblänk till videomötet.

Datum: Tre onsdagar, 2, 9 och 16 juni

Tid: 14.00–16.00

Sista anmälningsdag: 25 maj

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se 

Kursinbjudan 

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning, Webbkurs