Samhällets stöd – en föräldrakurs för information och erfarenhetsutbyte

  • 2021-09-08

  • 13.30 - 16

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn 5-12 år med funktionsnedsättning. Vid tre gruppträffar ger vi information om vilket stöd som finns i samhället och hur man ansöker. Det finns också möjlighet att utbyta erfarenheter om samhällets stöd med andra föräldrar.

I gruppen får du information om samhällets stöd: från kommunen, skolan och till dig som förälder och anhörig. Ett syfte med gruppen är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. Du får gärna ta med dig frågor som rör samhällets stöd som vi kan ta upp och diskutera i gruppen

Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga kurstillfällen. Bemötandefrågor och förhållningssätt vid funktionsnedsättning ingår inte i denna kurs.     

Kursledare är Eva Forss, socionom, och Helena Bjerkelius, socionom.

Datum: tre onsdagar 8, 15 och 22 september

Tid
: 13.30–16.00 

Sista anmälningsdag: 30 augusti

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Behovsområden, Samhällets stöd, Funktionsnedsättning, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem som gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning