Prata med barnet och andra om autism

  • 2020-10-15

  • 9 - 11

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Gruppdiskussion varvas med föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med autism.

Information om hur du som vuxen kan prata med barnet och andra om autism. Diskussion om varför ett barn med autism är hjälpt av att få kunskap om sin funktionsnedsättning och hur vårdnadshavare kan förbereda sig inför ett sådant samtal. Gruppdiskussion varvas med föreläsning i helgrupp.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med autism anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Autismcenter små barn

Anmälan

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Socialt samspel och relationer, Autism, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn