PODD - en introduktion

  • 2020-10-14

  • 14.30 - 16.30

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående och nätverk till ett barn eller en vuxen med kommunikativ funktionsnedsättning.

PODD är ett kommunikationsmaterial som bygger på symboler där ett val leder vidare till nya nivåer med symboler. Det är ett användbart kommunikationssätt för alla personer med kommunikativ funktionsnedsättning oavsett ålder eller diagnos. Syftet är att ge personer som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller vilken miljö de befinner sig i. PODD är en förkortning av Pragmatisk Organisation Dynamisk Display.

I introduktionen går vi igenom teorin bakom metoden och deltagarna erbjuds tillfälle att prova på att prata med PODD-böcker.

Om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta. Om du är närstående till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man.

Sista anmälningsdag: 7 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Språk och kommunikation, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter