Navigator ACT

Navigator ACT finns för dig som trots alla glädjeämnen också upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning.

Navigator ACT är en gruppbehandling för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i ditt föräldraskap. I gruppen övar du bland annat på acceptans, medveten närvaro samt att göra förändringar i ditt liv för det som är viktigt på riktigt samt vila och återhämtning.

Du får även möjlighet att träffa andra föräldrar och dela erfarenheter.

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Acceptera dina och ditt barns upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Intresseanmälan

Flera mottagningar inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm erbjuder Navigator ACT. Navigator ACT ges också i 15 regioner. Du anmäler intresse att delta till den du har kontakt med.

För dig som vill leda grupp

Du som arbetar med Habilitering i Sverige och vill hålla egen Navigator ACT-kurs behöver gå en gruppledarutbildning.

Gruppledarutbildning

Habilitering, Stöd till anhöriga, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter