Navigator ACT

 • 2021-09-15

 • 9 - 13

 • Lovisinsgatan 3, HC Södertälje

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Den här gruppen är fullbokad.

Navigator ACT är en behandling i grupp för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i ditt föräldraskap. I gruppen övar du bland annat på acceptans, medveten närvaro samt att göra förändringar i ditt liv för det som är viktigt på riktigt samt vila och återhämtning.

Du får även möjlighet att träffa andra föräldrar och dela erfarenheter.

Navigator ACT är baserad på Acceptance and Comittment Therapy.

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Acceptera dina och ditt barns upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov av att delta.

Datum och tid
Onsdag 15 september, 13.00-16.00
Onsdag 29 september, 13.00-16.00
Onsdag 13 oktober, 13.00-16.00
Onsdag 10 november, 13.00-16.00
Onsdag 24 november, 13.00-16.00
Onsdag 16 mars 2022, 13.00-16.00

Sista anmälningsdag
Sista anmälaningsdag har passerats (25/8)

Plats
Habiliteringscenter Södertälje barn
Lovisinsgatan 3, Hiss A, plan 1, Södertälje

För frågor 
08-123 357 00

Habilitering, Stöd till anhöriga, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Södertälje barn