Mitt barn kräver uppmärksamhet hela tiden – Hur ska jag göra?

  • 2020-10-21

  • 9 - 12

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursen ger kunskap om barnets egen sysselsättning samt strategier för hur du ska kunna utveckla barnets förmåga att sysselsätta sig bättre på egen hand.

  • Kartläggning av barnets egen sysselsättning
  • Förslag på nya sätt att sysselsätta barnet (nya lekar/aktiviteter)
  • Strategier för att lära barnet nya sätt att sysselsätta sig och sedan göra det på egen hand korta stunder utan vuxens närvaro
  • Visuellt tydliggörande för att underlätta sysselsättning på egen hand

Nödvändig förkunskaper/problematik: Barnet har få leksaker eller aktiviteter som barnet tycker är intressanta. Barnet är beroende av vuxen för att sysselsätta sig på egen hand.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

  • 21 oktober kl. 9.00-12.00
  • 4 november kl. 9.00-12.00
  • 18 november kl. 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Plats: Lokal Utsikten, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Skola, arbete, fritid, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn