Mat- och ätsvårigheter

  • 2020-11-10

  • 9 - 12

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att kursen är inställd.)

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursen syftar till att ge kunskap om barnets mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

  • Kartläggning av barnets mat- och ätvanor
  • Skapa en positiv matsituation
  • Strategier för att påverka barnet att pröva ny mat, annan konsistens, äta mer eller mindre, äta själv

Passar dig vars barn äter ett begränsat antal matsorter, äter inte själv, har ovilja till att prova ny mat eller konsistens, äter för lite eller för mycket.

Nödvändiga förkunskaper/problematik: Om barnet har svårt att samarbeta, instruktioner och är utåtagerande i matsituationen rekommenderas att anhöriga och personal först deltar på insatsen ”Bemöta problembeteenden – få barnet att samarbeta bättre”.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

10 november kl. 9.00-12.00
24 november kl. 9.00-12.00
8 december kl. 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, Mat