Föreläsning: Mat- och ätsvårigheter

  • 2020-11-19

  • 13 - 15

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att kursen är inställd.)

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Information om ätsvårigheter hos barn med autism och vanliga bakomliggande
orsaker. Generella råd ges om hur du som vuxen kan tänka och agera.

Passar dig vars barn bara vill äta en viss typ av mat, äter för mycket eller för lite.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn