Litet syskon

  • 2020-10-19

  • 13.30 - 15.30

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 7

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern.

Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Socionomerna Åsa Nilsson och Eva Forss berättar om sina erfarenheter från arbete med syskongrupper inom Habilitering & Hälsa. De ger berättelser från små barn 2-6 år som har syskon med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar.

Du får höra exempel på hur barn kan uttrycka sig. Du får konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta och inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla.

Antal deltagare: 15

Sista anmälningsdag: 7 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 7, entréplanet, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter, habresurscenter.slso@sll.se, 08-123 351 50

Kursinbjudan

Anmälan

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter