Litet syskon - en föreläsning

  • 2021-11-18

  • 13 - 15.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är i förskoleåldern. En föreläsning om hur det är att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Socionomerna Eva Forss och Åsa Nilsson berättar om sina erfarenheter från arbete med små syskon, 2-6 år, som har syskon med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, autism och olika kroniska sjukdomar.

Du får höra exempel på hur barn kan uttrycka sig. Du får verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta och inspirera till samtal. Vi samtalar om varför det är viktigt för barnet att få information, få möjlighet att fråga och på vilket sätt samtal kan stärka barnets identitet och självkänsla. Vi ger också exempel från Christina Renlunds bok Litet syskon.

Datum: 18 november

Tid: 13.00–15.30 

Sista anmälningsdag: 8 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Funktionsnedsättning, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning