Lek och lekutveckling - att leka och samspela med andra

  • 2020-11-26

  • 9 - 12

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursens syfte är att deltagarna ska få kunskap om var barnet befinner sig i sin lekutveckling samt strategier för att lära barnet att leka och samspela mer med andra.

  • Lek och samspel vid autism
  • Kartläggning av barnets lek och samspel
  • Planera och genomföra lekträning
  • Utveckla befintliga och nya lekfärdigheter

Passar dig vars barn har svårt med förändringar i lek, att ta egna initiativ i lek och/eller har ett begränsat antal lekar som barnet kan delta i eller ta initiativ till. Barnet får gärna ha börjat leka med leksaker samt börjat intressera sig för samspel med andra.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

26 november kl. 9.00-12.00
3 december kl. 9.00-12.00
17 december kl. 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Skola och arbete, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn