Kom igång med bildstöd i vardagen

  • 2020-11-05

  • 9 - 12

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att kursen är inställd.)

Insats i grupp, 2 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursens syfte är att ge kunskap om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag. Visuellt stöd kan göra det lättare för barnet att förstå vad som ska hända eller komma ihåg vad det ska göra. Det kan underlätta vid övergångar mellan aktiviteter och göra barnet mer självständigt.

Förslag på olika former av visuellt stöd, t ex schema, först-sen, väljatavla
Tips på appar som kan användas som stöd i vardagen
Tidshjälpmedel
Tips på var deltagarna kan hitta material
Kursdeltagare tillverkar själva material mellan kurstillfällena.

Kursen består av två tillfällen, följande datum:

  • 5 november kl. 9.00-12.00
  • 19 november kl. 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid båda tillfällena!

Plats: Lokal Utsikten, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Eegion Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Språk och kommunikation, En fungerande vardag, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn