Kom igång med bildstöd i vardagen för barn med autism

  • 2021-09-30

  • 13 - 15

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag.

Det här tillfället är fullbokat. Kursen ges vid fler tillfällen, se kurskatalogen.

Insats i grupp, 2 tillfällen. Visuellt stöd kan göra det lättare för barnet att förstå vad som ska hända eller komma ihåg vad det ska göra. Det kan underlätta vid övergångar mellan aktiviteter och göra barnet mer självständigt.

  • Förslag på olika former av visuellt stöd, t ex schema, först-sen, väljatavla
  • Tips på appar som kan användas som stöd i vardagen
  • Tidshjälpmedel
  • Tips på var deltagarna kan hitta material

Kursdeltagare tillverkar själva material mellan kurstillfällena.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
30 september, 13.00-15:00
14 oktober, 13.00-15:00

Det är viktigt att närvara vid båda tillfällena.

Sista anmälningsdag
23 sepember. OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.

Observera att vi just nu endast kan erbjuda kurser och föreläsningar på svenska, tolk är inte möjligt i dagsläget. Vi hänvisar istället till en individuell insats. Blanketten hittar du på 1177.se

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Anmälan gör du via 1177.se

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel. 08-123 354 50

Habilitering, Språk och kommunikation, En fungerande vardag, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn