Kom igång med bildstöd i vardagen för barn med autism - FULLBOKAD

  • 2021-07-07

  • 13 - 15

  • Digital kurs

Insats i grupp, 2 tillfällen. Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Kursen handlar om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag.

Visuellt stöd kan göra det lättare för barnet att förstå vad som ska hända eller komma ihåg vad det ska göra. Det kan underlätta vid övergångar mellan aktiviteter och göra barnet mer självständigt.

  • Förslag på olika former av visuellt stöd, t ex schema, först-sen, väljatavla
  • Tips på appar som kan användas som stöd i vardagen
  • Tidshjälpmedel
  • Tips på var deltagarna kan hitta material

Kursdeltagare tillverkar själva material mellan kurstillfällena.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare anmäla sig. Detta gäller både barn registrerade på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum: Kursen består av två tillfällen, följande datum:

  • 7 juli
  • 14 juli

Det är viktigt att närvara vid båda tillfällena!

Tid: 13.00-15.00 båda tillfällena

Sista anmälningsdag: 1 juli

Plats: Digital kurs

Arrangör: Autismcenter små barn

Anmälan gör du via 1177.se

Har du frågor är välkommen att ringa oss på tel. 08-123 354 50

Habilitering, Språk och kommunikation, En fungerande vardag, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående