Kan själv! Lär ditt barn ökad självständighet i dagliga rutiner

  • 2020-12-01

  • 9 - 11

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLT på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Insats i grupp, 2 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med autism. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursens syfte är att ge praktiska strategier för att lära barnet vardagsfärdigheter. Exempel på vardagsfärdigheter som tas upp:

  • Av- och påklädning
  • Tandborstning
  • Tvätta händer
  • Duka och duka av sin tallrik

Kursen består av två tillfällen, följande datum:

1 december kl. 9.00-11.00
15 december kl. 9.00-11.00

Det är viktigt att närvara vid båda tillfällena!

Plats: Lokal Utsikten, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, En fungerande vardag, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn