Kan själv! Lär ditt barn ökad självständighet i dagliga rutiner

  • 2020-09-30

  • 13 - 15

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Insats i grupp, 2 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursens syfte är att ge praktiska strategier för att lära barnet vardagsfärdigheter. Exempel på vardagsfärdigheter som tas upp:

Av- och påklädning
Tandborstning
Tvätta händer
Duka och duka av sin tallrik


Kursen består av två tillfällen, följande datum:

  • 30 september kl. 13.00-15.00
  • 14 oktober kl. 13.00-15.00

Det är viktigt att närvara vid båda tillfällena!

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan

Habilitering, En fungerande vardag, Hygien, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn