Hur går det för mitt barn när jag inte längre finns?

  • 2020-10-08

  • 9.30 - 12

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning

Fem träffar för dig som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Teman som tas upp är bland annat kommunikation och förhållningssätt och att vara anhörig och förälder. Syftet är att ge stöd och verktyg inför framtiden. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga tillfällen.

Kursledare: Helena Bjerkelius och Eva Forss, socionomer

torsdag, 8 oktober, kl. 09:30-12:00
torsdag, 15 oktober, kl. 09:30-12:00
torsdag, 22 oktober, kl. 09:30-12:00
torsdag, 29 oktober, kl. 09:30-12:00
torsdag, 5 november, kl. 09:30-12:00

Sista anmälningsdag: 6 oktober

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt A, entréplanet, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Språk och kommunikation, En fungerande vardag, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter