Hur förklarar jag för mitt barn? Tydliggörande metoder

  • 2020-10-08

  • 13 - 15.30

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Insats i grupp, 2 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursens syfte är att ge kunskap om metoderna ritprata, seriesamtal och sociala berättelser samt hur du kan använda dessa för att tydliggöra en specifik situation för barnet.

Varför behövs tydliggörande metoder?
Praktisk övning av metoderna
Passar dig vars barn har svårt att hantera förändringar i vardagen, har svårt att förstå socialt samspel och är i behov av tydliggörande stöd.

Nödvändig förkunskaper/problematik: Barnet är intresserad av bilder och har viss koncentrationsförmåga. Barnet har kommit igång att prata i korta meningar och förstår om man pratar enkelt om något som inte händer just nu. Kursen passar också bra för vårdnadshavare och personal till barn som har kommit längre i sin språkutveckling.‚Äč

Kursen består av två tillfällen, följande datum:

8 oktober kl. 13.00-15.30
22 oktober kl. 13.00-15.30

Det är viktigt att närvara vid båda tillfällena!

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Språk och kommunikation, Hantera tid, planera och genomföra, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn