Hur du kan använda webbsidan asdförälder.se

  • 2020-11-11

  • 17 - 19

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att kursen är inställd.)

För dig som har autism och är förälder.

Du får ta del av exempel på innehåll ur webbhandboken och tips om hur du och dina anhöriga kan använda innehållet.

Vi utgår från teman och exempelfrågor och letar rätt på information på webbplatsen. Kursen är för föräldrar med egen autismdiagnos. Om du vill kan du ta med partner, boendestödjare eller annan person som du önskar. Webbsidan asdförälder.se riktar sig framförallt till dig som har barn.

Antal deltagare: 20

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt A, entréplanet, lokal: Solrosen 

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Hälsa och levnadsvanor, En fungerande vardag, Socialt samspel och relationer, Autism, Anhörig/Närstående, Habiliteringens resurscenter