Gruppledarutbildning i Navigator ACT

  • 2020-11-17

  • 9 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Tideliusgatan 12, Sabbatsbergs sjukhus

En utbildning för habiliteringspersonal som vill bli gruppledare i Navigator ACT - en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett digitalt möte under 2020. Därefter sex dagar våren 2021.

Navigator ACT är en manualbaserad gruppbehandling som baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Navigator ACT vänder sig till föräldrar som upplever hög stress, oro och nedstämdhet på grund av sin livssituation och syftar till att främja psykisk hälsa och flexibelt föräldraskap.

Gruppledarutbildningen innehåller sju dagar (7 x 3.5 timmar undervisning och 5 x 2 timmar handledning) uppdelat på sju träffar. Utbildningen organiseras av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Nästa utbildningsomgång startar 6 maj 2021 och fortsätter sedan under hösten 2021. Utbildningen hålls utifrån restriktioner kring pandemin digitalt via Teams. 

Deltagarna ska efter genomgången utbildning:

  • Kunna hålla en Navigator ACT-gruppverksamhet för föräldrar till barn med funktionsnedsättning med en kollega.
  • Kunna rekrytera föräldrar och bedöma behov och förutsättningar för insatsen.
  • Kunna sätta ihop en fungerande grupp, planera och hålla grupptillfällen enligt manual och utvärdera insatsen.
  • Bemästra praktisk tillämpning av ACT som föräldrastöd i klinisk habiliteringskontext och tillhörande teori inom ramen för inlärningsteori.
  • Genom att ha genomfört upplevelsebaserade övningar och hemuppgifter tillämpa färdighetsträning av de 6 ACT-processerna i sitt eget liv.

Navigator ACT sammanfattas i en forskningsstudie som Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, driver i samarbete med KIND, Karolinska institutet.

Viktig information

Utbildningen bygger på praktisk tillämpning och möjligheten att omsätta handledning i en insats.  Kursdeltagarna ska under kursen hålla egna Navigator ACT-grupper inom sin verksamhet. Gruppen hålls tillsammans med en kollega, som också går eller tidigare gått gruppledareutbildningen i Navigator ACT. Det är nödvändigt att innan påbörjad utbildning planera att hålla en Navigator ACT-grupp enligt manual på sin arbetsplats

Tider behöver planeras i den egna verksamheten för bedömningssamtal med intresserade föräldrar, eventuellt en informationsträff, fem sessioner och ett avslutande uppföljningstillfälle. Varje föräldragrupp beräknas till 3 timmar och 40 min förutom eventuell informationsträff och återträff som beräknas till ca 2,5 timmar.

Introduktionsdagen för utbildningen ligger terminen innan egen implementering av insatsen. Förslag kommer delges på hur grupperna kan planeras i förhållande till schemat för gruppledarutbildningen. Om man följer rekommendationerna kommer grupperna att ligga lagom synkade växelvis med tillfällen för gruppledarutbildningen. Återträff för egna grupper bör ligga tre månader senare.

Kostnad

Deltagare i gruppledarutbildningen från andra regioner mottas i mån av plats. Kostnaden är för externa deltagare 25 000:-/person inklusive Navigator ACT-manual med ledarinstruktioner och arbetsbok till föräldrar. Till följd av rådande omständigheter kring pandemin är priset nästa utbildningsomgång reducerat. 

Anmälan och frågor

För anmälan och frågor kontakta ansvariga för Navigator ACT-projektet vid Habiliteringens resurscenter.

Gruppledarutbildning: Bella Berg, leg. psykolog, bella.berg@sll.se

Forskningsprojektet: Tiina Holmberg Bergman, leg. psykolog, tiina.holmberg-bergman@sll.

Habilitering, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter