Grundkurs om autism och intellektuell funktionsnedsättning

  • 2020-09-28

  • 13 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För föräldrar och bonusföräldrar till barn, 5- 17 år, med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Kursen ger dig grundläggande kunskap om vad autism och intellektuell
funktionsnedsättning innebär med både fakta och praktiska tips i vardagen.
Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

Plats: Olivecronas väg 5, Sabbatsbergs sjukhus, punkt B, entréplan, lokal: Stora konferensen.

Kursinbjudan

Anmälan

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning