Grov- och finmotorik hos barn med autism

  • 2020-11-13

  • 9 - 11

  • Tideliusgatan 12, Stockholm

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information om att föreläsningen är inställd.)

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med autism. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Information om de vanligaste motoriska svårigheterna hos barn med autism och tips om hur man kan träna motoriken. Vi kommer också att informera om hjälpmedel.

Passar dig vars barn har nedsatt grov- och/eller finmotorik samt dig som vill få tips på aktiviteter som stimulerar ditt barns motoriska utveckling.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med autism anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Plats: Lokal Utsikten, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Motorik och förflyttning, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn