Föreläsningsserie i tre delar för anhöriga till vuxna med autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning

  • 2021-11-29

  • 18 - 20

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Innehåll:

  • Diagnos inom autismspektrum - Vad innebär det?
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Struktur i vardagen

Det är bra om du har möjlighet att komma vid alla tre tillfällen eftersom de delvis hänger ihop. Det är dock inget krav. Du måste ha fyllt 18 år för att delta. Föreläsningarna är gratis. Kom en stund före föreläsningen så vi hinner registrera dig.

Plats: Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm, Aulan entréplan

Aulan rymmer i vanliga fall 120 personer, men pga Covid-19 pandemin tar vi endast emot 18 personer för att kunna upprätthålla 2 meters distans. 

Habilitering, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter