Dysfagi för närstående

  • 2020-10-21

  • 13 - 15

  • Motorik- och träningscenter, Tideliusgatan 12

För närstående och nätverk runt barn eller vuxna med rörelsenedsättning. Personen med funktionsnedsättning kan även delta.

En föreläsning för dig som är närstående eller personlig assistent till en person med dysfagi, det vill säga ät- och sväljsvårigheter. Du kan även arbeta på ett boende, skola eller daglig verksamhet. Vi går igenom hur sväljning går till och vilka riskfaktorer som finns för personer med rörelsenedsättning i förhållande till ätande och kost. Vi går även igenom hur du kan underlätta säkert ätande.

Sista anmälningsdag: 7 oktober

Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm

Kontakt: Lina Juhlin, 08-123 351 59, lina.juhlin@sll.se

Gå till anmälan

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Motorik och rörelseförmåga, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Motorik- och träningscenter