Diagnos och sen då? Informationsträff om samhällets stöd

  • 2021-11-25

  • 13 - 15

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

På föreläsningen får du information och möjlighet att ställa frågor om följande områden: 

  • habilitering - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
  • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
  • kommunernas stöd och hur man får del av det
  • hjälpmedel och hur man ansöker om det
  • stöd i skolan.

Föreläsare är Helena Bjerkelius, socionom.

Samma föreläsning ges även 9 september och 14 oktober. 

Datum: 25 november

Tid
: 13.00–15.00 

Sista anmälningsdag: 18 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen 

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Samhällets stöd, Funktionsnedsättning, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem som gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning