Diagnos - och sen då? Informationsträff om samhällets stöd

  • 2020-11-11

  • 14 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att träffen är inställd.)

Informationsträffen är för närstående till personer med funktionsnedsättning och tar upp följande områden:

  • habiliteringen - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
  • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
  • kommunernas stöd och hur man får del av det
  • hjälpmedel och hur man får det
  • stöd i skolan.

Efter träffen erbjuds en guidning i Habiliteringens resurscenters visningsmiljö och bibliotek.

Antal deltagare: 30

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 1 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning