Bemöta problembeteenden hos barn med autism - få barnet att samarbeta bättre

  • 2021-01-19

  • 9 - 12

  • Tideliusgatan 12, Stockholm

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med autism. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursens syfte är att ge kunskap om problembeteendens funktion samt ge praktiska tips och råd kring hur problembeteenden kan förebyggas och hanteras.

  • Vad är problembeteenden?
  • Hur kan man förstå problembeteendens funktion?
  • Strategier för ökat samarbete mellan vuxen och barn
  • Förebyggande strategier
  • Att som vuxen hantera sina känslor och reaktioner

Passar dig vars barn uppvisar problembeteenden, t ex utbrott, gör sig själv eller andra illa, förstör saker, låter inte vuxna prata med varandra, kramar främlingar, låter inte vuxen bestämma.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

19 januari 2021 kl. 9.00-12.00
2 februari kl. 9.00-12.00
16 februari kl. 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med autism anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Autismcenter små barns verksamhet

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Problembeteenden, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn