Barn med selektiv kommunikation

  • 2020-10-15

  • 14 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För föräldrar till barn med selektiv kommunikation samt mor- och farföräldrar i mån av plats.

Pratar ditt barn väldigt lite, viskar eller pratar inte alls i vissa miljöer men obegränsat med vissa personer i andra miljöer? Selektiv kommunikation kan ha flera orsakar. Det kan bero på en känsla av obehag eller rädsla för att göra sin röst hörd. Andra faktorer som påverkar är barnets språkliga och sociala förmåga samt i vilken utsträckning barnet är motiverad att samspela och prata med andra.

Vid två tillfällen får du tillsammans med andra föräldrar lyssna på föredrag om vad som kan orsaka och vidmakthålla dessa svårigheter. Du får också ta del av strategier som kan underlätta för ditt barn. Därefter samtalar vi i mindre grupper och du får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera lösningar.

15 oktober kl. 14.00-16.00
5 november kl. 14.00-16.00

Sista anmälningsdag: 28 september

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning