Autism & intellektuell funktionsnedsättning

  • 2020-11-25

  • 9 - 11

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum.

Information om autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Genomgång av diagnoskriterierna för IF samt hur IF i kombination med autism kan påverka barnets beteende och förmåga att lära sig nya färdigheter. Exempel på tecken som signalerar misstanke om IF och information om utredning av IF.

Passar dig vars barn har, eller misstänks ha, intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Plats: Lokal tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, Intellektuell funktionsnedsättning