Att lära sig gå på toaletten

  • 2021-11-12

  • 13 - 16

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.

Kursen ger inspiration och handfasta råd för att lära någon att så självständigt som möjligt gå på toaletten eller för att anpassa toalettrutiner.

Personer med inlärningssvårigheter och särskilda behov har ofta svårare att lära sig viktiga vardagsfärdigheter som att gå på toaletten och själv sköta sin hygien. Det här innebär särskilda utmaningar för föräldrar och annan personal som ska stödja personen.

Under kursen, som omfattar två tillfällen, går vi igenom alternativ för att lära sig att kissa och bajsa på toaletten. Vid det andra tillfället följer vi upp vad ni prövat med strategier för hur toalettvanorna kan utvecklas vidare. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra anhöriga/nätverk i liknande situation. Svårigheter att lära sig gå på toaletten som hänger ihop med stora allmänna samarbetsproblem ligger dock utanför vad denna kurs kan erbjuda.

Om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta. Är du närstående till eller arbetar med en vuxen person behöver du ha den personens eller företrädares samtycke.

Datum: två fredagar, 12 november och 10 december

Tid: 13.00–16.00 

Sista anmälningsdag: 29 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Behovsområden, En fungerande vardag, Hygien, Funktionsnedsättning, Autism, Ålder , Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Mottagning , Intellektuell funktionsnedsättning, Habiliteringens resurscenter