Att lära sig gå på toaletten

  • 2020-10-05

  • 13 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

Denna workshop vill ge inspiration och handfasta råd till föräldrar, anhöriga och nätverk som vill lära barn upp till 17 år med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism att så självständigt som möjligt gå på toaletten, och anpassa rutiner för att göra dem så adekvata som möjligt.

Du får lära dig hur man stegvis förändrar toalettvanor med tålamod och ett konsekvent förhållningssätt till barnet. Workshopen tar också upp frågorna hur man bedömer var man kan börja och hur man motiverar barnet att delta. Vi går igenom alternativ för att lära sig att kissa och bajsa på toaletten.

Du kommer att få fundera över vad som är möjligt att göra i er situation, och vad som skulle kunna vara ett rimligt mål för att barnet antingen med stöd eller självständigt ska kunna gå på toaletten för att uträtta sina behov.

Om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta.

Antal deltagare: 20

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 24 september

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt A, entréplanet, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Kursinbjudan

Habilitering, En fungerande vardag, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Intellektuell funktionsnedsättning, Habiliteringens resurscenter