Att förstå och bli förstådd – en introduktion till kognitivt och kommunikativt stöd

  • 2020-10-02

  • 8.30 - 12

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För personal på daglig verksamhet, gruppbostad eller annan liknande verksamhet.

Det här är en introduktion till hur du som arbetar med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning kan skapa tillgängliga miljöer. Du får en teoretisk grund för hur du med hjälp av kognitivt och kommunikativt stöd kan kompensera för svårigheter att tala, förstå och planera. Det blir också en rundvandring i vår visningsmiljö med konkreta exempel på hur anpassningar kan öka tillgänglighet och delaktighet.


Du behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man för att delta.

Antal deltagare: 20

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplan, lokal: Stora konferensen.

Sista anmälningsdag: 25 september

Kursinbjudan

 

Gå till anmälan

Habilitering, Språk och kommunikation, Vuxen, 18 år och äldre, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Intellektuell funktionsnedsättning, Habiliteringens resurscenter