Att förebygga problembeteenden

  • 2020-11-02

  • 9 - 12

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att föreläsningen är inställd.)

En föreläsning om föräldrastrategier för föräldrar till barn upp till 17 år.

Syftet är att ge ökad kunskap om och verktyg för att bygga relationer och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till dig själv som förälder.

Antal deltagare: 20

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Problembeteenden, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning