Att förebygga problembeteenden

  • 2020-09-23

  • 17 - 20

  • Habiliteringens resurscenter, Sabbatsbergs sjukhus, punkt B, entréplan, lokal: Stora konferensen.

En föreläsning om föräldrastrategier för föräldrar till barn med funktionsnedsättning upp till 17 år.

Syftet är att ge ökad kunskap om och verktyg för att bygga relationer och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till dig själv som förälder.

Föreläsningen ges även 2 november och 26 november.

Kursinbjudan

Anmälan

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Problembeteenden, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Familj och vänner